Advocaat

Ook als advocaat probeer ik de strijd terug te brengen. Ik heb alleen geen invloed op de andere partij.

Door ruimte te geven voor overleg kunnen er toch bruggen worden gebouwd naar afspraken die passend zijn. Met een eigen advocaat kunnen er ook afspraken komen die op lange termijn een oplossing bieden, of juist een beslissing van de rechter dat rust biedt als overleg niet kan.

Sommige advocaten werpen zich op als vechtersbaas, maar daaraan kan ik niet voldoen. Ik kom natuurlijk op voor uw belangen, maar niet ten koste van alles, omdat de ervaring leert dat een gevecht op alle fronten meer kosten en frustratie met zich mee brengt, dan dat het iets oplevert. Laat staan wat strijd tussen ouders betekent voor de kinderen. Er moet weer een balans komen.

Ik ben er van overtuigd dat juiste informatie over uw rechten en plichten al veel duidelijkheid schept. De kans is groot dat de strijd minder wordt als beide partijen bekend zijn met hun rechten en plichten. Ik help graag door onder andere te relativeren, te luisteren, mee te denken en ideeën aan te dragen.

Ik zal allereerst proberen om in overleg tot afspraken te komen. Lukt dat niet, dan ga ik voor u naar de rechter. Uw belang staat daarbij centraal, maar de kinderen verlies ik niet uit het oog. De rechter zal dat namelijk ook niet doen. Een vechtscheiding staat niemand voor ogen.

Als u mediation overweegt, dan treft u hier meer informatie aan.

Voor meer informatie kunt u uiteraard ook contact opnemen met Jet ’t Hart 023 551 5188 of jthart@wolfadvocaten.nl