Convenant

Wat is een convenant?

Een convenant is een verzamelnaam voor de afspraken die worden gemaakt over alle bezittingen, schulden en de zakelijke afwikkeling van het huwelijk; een overeenkomst, dus de regels van het overeenkomstenrecht zijn van toepassing. Het is daarom altijd aan te raden om een convenant door een advocaat te laten beoordelen, want het is een juridisch bindend document. Hetzelfde geldt voor een ouderschapsplan.

Is een convenant verplicht?

Het opstellen van een convenant is niet verplicht, maar wel aan te raden. Het maakt duidelijk hoe jullie de beëindiging van het huwelijk willen regelen en geeft houvast aan de verdere afwikkeling van het zakelijke deel van het huwelijk. Daarnaast kunnen ook banken, verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen vragen om het convenant. Dit gebeurt bijvoorbeeld als rekeningen op een andere naam moeten worden gezet. Als de rechter een beslissing neemt, dan is een convenant niet nodig.

Wat staat er in?

Iedere situatie is anders en dus ook wat er geregeld moet worden, zoals bezit en schulden. De volgende punten zouden minstens besproken moeten worden:

De woning: Blijft een van de partners in de echtelijke woning? Hoe worden woonlasten verdeeld?
De boedel: Waaruit bestaat die? Hoe verdelen de partners op een vreedzame manier?
Financiële afspraken: Hoe verdelen partners spaartegoeden, schulden of een erfenis? En wat moet er met de onderneming?
Kinder- en partneralimentatie: Wie betaalt hoeveel en in welke gevallen mag dat bedrag worden gewijzigd?
Pensioenrechten: Gaat men deze verevenen of verrekenen?

Wanneer is een convenant bindend?

Een convenant is bindend als het via de rechtbank is opgenomen in een beslissing. Het document krijgt dan een executoriale titel. Dat betekent dat de afspraken afdwingbaar zijn. Natuurlijk kan er ook zonder een rechter een overeenkomst worden gesloten, maar om die overeenkomst dan af te dwingen is alsnog een beslissing van de rechter nodig.

Vragen?