Voor de berekening van de kinder- en partneralimentatie is een rekenmodel beschikbaar. Er kunnen in dat model keuzes worden gemaakt over wat er ingevuld gaat worden en afhankelijk van die keuzes wordt de alimentatie berekend. Het is hierbij belangrijk om te weten dat bij de berekening van de alimentatie niet met alle kostenposten rekening wordt gehouden. Zo worden niet alle schulden meegenomen. Soms wordt er met vast bedragen gerekend. Als u denkt dat er een verzoek zal komen voor alimentatie is het dus verstandig om snel advies in te winnen zodat u uw uitgaven kan aanpassen en dat u niet voor verrassingen komt te staan.

Er zijn veel soorten bezittingen waar afspraken over moeten worden gemaakt, zoals: de woning, bankrekeningen, erfenissen, schenkingen, levensverzekeringen, lijfrentepolissen, spaarpolissen, auto e.d.. Het is handig om een overzicht te maken wat er allemaal is aan bezittingen, zodat per onderdeel besproken kan worden wat er nodig is.

Over de (niet bedrijfsmatige) schulden en leningen moeten ook afspraken worden gemaakt, zoals over de aflossing geheel of de maandelijkse termijnen, een eventuele overname onderling en wie de schuld/lening voor zijn of haar rekening neemt. Ook de hypotheek op de gezamenlijke woning verdient bijzondere aandacht.

Er zullen afspraken worden gemaakt over het (tijdelijk) gebruik van de woning en wat er in de toekomst met de woning zal gebeuren. Wat moet er gebeuren als er onderhoud nodig is? Ook de woonlasten en gebruikerslasten moeten betaald blijven en daar zullen afspraken over gemaakt moeten worden.

Het pensioen ligt in de toekomst, maar verdient ook aandacht. Er wordt standaard uitgegaan van verevening, maar afwijken is mogelijk en hangt af van de wensen die er zijn.

Een eigen bedrijf vertegenwoordigt ook een waarde, inclusief de bedrijfsmatige leningen en eventuele rekening-courant. Het is verstandig om een derde het bedrijf te laten waarderen en de uitgangspunten voor de waardering kan in overleg worden besproken. Uiteraard met mijn advies.

Bij een scheiding zijn er ook fiscale gevolgen. Deze fiscaliteiten lopen niet gelijk op met de afspraken die worden gemaakt, dus moet u hier bijzondere aandacht aan besteden.

ONDERWERPEN

Er zijn veel onderwerpen waarvoor regeling moeten worden getroffen. Hiernaast een overzicht met een nadere toelichting. Elke situatie is anders en daarom is scheiden maatwerk. Als er huwelijkse voorwaarden zijn, dan hangt de wijze van afspreken af van de inhoud van de huwelijkse voorwaarden. Belangrijk is om snel goed en deskundig advies in te winnen en daarvoor sta ik voor u klaar.

VRAGEN?