Standaard formulieren

Hieronder treft u enkele formulieren aan. Het zijn standaard formulieren en zijn enkel bedoeld om te laten zien wat er in het algemeen in staat. Elk formulier zal aan uw persoonlijke situatie worden aangepast.

Bij het eerste gesprek zijn er verschillende documenten die aan u worden meegegeven, zoals de algemene voorwaarden, een klachtenregeling van kantoor en een financiële bijsluiter met algemene informatie over de kosten. Voor een mediation zal een mediationovereenkomst getekend moeten worden en bij alle andere zaken wordt een intakeformulier ingevuld en in kopie aan u meegegeven. Per brief ontvangt u nog een opdrachtbevestiging. Voorafgaand aan het eerste gesprek kan gevraagd worden om de vragenlijst in te vullen. U kunt dit uiteraard ook op voorhand al doen.

Als er kinderen zijn dan moet er een ouderschapsplan worden opgesteld. Een voorbeeld treft u hieronder aan. Mijn advies is om eerst uitleg te vragen over de inhoud voordat u iets tekent waar u het mogelijk niet mee eens bent. Een ouderschapsplan is ook een juridisch document waarvan nakoming kan worden gevraagd en waar u in een procedure aan gehouden bent.

Het ouderschapsplan kan helemaal aan uw situatie worden aangepast. Er staan allerlei onderwerpen die vanuit de wet verplicht zijn, maar er kunnen ook onderwerpen in komen te staan die meer specifiek voor uw situatie van belang zijn.

Voor de verdere afwikkeling van de relatie moeten ook allerlei onderwerpen worden besproken en afspraken worden gemaakt. Als voorbeeld verwijs ik u naar het echtscheidingsconvenant. In een echtscheidingsconvenant staan de afspraken over de afwikkeling van de bezittingen, vermogen, schulden, bedrijf en woning. Laat u goed informeren over de inhoud van een echtscheidingsconvenant zodat u niet later voor verrassingen komt te staan.

Het wordt gebruikelijk echtscheidingsconvenant genoemd, maar een convenant, of eigenlijk overeenkomst, heeft ook belang bij overige relaties die beëindigd zijn. Mijn advies is om dan ook altijd duidelijke afspraken te maken over de meer zakelijke afwikkeling van de relatie, zodat er niet later nog open eindjes zijn. Overigens is niet elk onderwerp aan de orde in elke scheiding of beëindiging van een relatie.