Hoe wordt kinderalimentatie berekend?

Kinder- en partneralimentatie worden vastgesteld op basis van het inkomen tijdens het huwelijk of relatie. En ook wordt er gekeken of de alimentatie kan worden betaald na de relatie, omdat dan de kosten en uitgaven anders zijn dan tijdens de relatie.

Allereerst wordt er gekeken naar het netto gezinsinkomen. Dat wordt bijvoorbeeld berekend aan de hand van de jaaropgaven van het laatste jaar waarin partijen nog bij elkaar waren.

Met het netto gezinsinkomen volgt uit de tabellen een bedrag dat gezinnen met dat inkomen aan de kinderen normaal uitgeeft. Soms lijkt dat bedrag hoog, maar in dat bedrag zitten ook uitgaven voor eten, drinken, school, verzorging, vakantie etc.. Kinderalimentatie is nooit alleen voor kleding of de leuke activiteiten.

Het bedrag dat in de tabel staat wordt tijdens de relatie door de ouders gezamenlijk betaald. Er is meestal niet een duidelijke verdeling wie wat betaalt; alles gaat van het gezamenlijk inkomen en als vanzelfsprekend, zoals bijvoorbeeld de kinderopvang en de warme maaltijd, maar ook meer specifiek zoals zwemles, activiteiten, sport en zakgeld. Bij beëindiging van de relatie moet er gekeken worden wie welk aandeel van het tabelbedrag zal gaan betalen.

De berekening

Het aandeel wordt berekend aan de hand van een vaste formule. Het netto inkomen wordt verminderd met 1/3 huur, de bijstandsnorm en (relevante) schulden. Van het bedrag dat overblijft, wordt 70% als aandeel in de kinderalimentatie berekend. Uitzonderingen zijn mogelijk. Vraag altijd om advies.

Als dan van beide ouders het aandeel bekend is, wordt dat aandeel naar het tabelbedrag berekend. Dus stel dat de vrouw een aandeel heeft van € 750 en de man van € 250 en het tabelbedrag is € 750, dan komt de berekening er als volgt uit te zien:

De vrouw betaalt (aandeel van € 750 : totale aandeel € 1000 X tabelbedrag € 750) = € 562,50

De man betaalt ¼ (aandeel € 250 : totale aandeel € 1000 X tabelbedrag € 750)          = € 187,50

Het totaal komt nu uit op het tabelbedrag. Er is nu nog geen rekening gehouden met de tijd dat de kinderen bij de betaler zijn; de zorgkorting

Helaas komt het voor dat de kosten na de scheiding hoger zijn en dan kan niet volledig worden voorzien in de kosten van de kinderen en dus wordt het tabelbedrag niet volledig voldaan.

Verzoek tot wijziging alimentatie

Als u later meer of minder gaat verdienen, kan dat aanleiding zijn om de hoogte van de kinder- en/of partneralimentatie bij te stellen. Als u minder gaat verdienen, dan moet de oorzaak wel buiten uw schuld liggen; kiest u er bijvoorbeeld zelf voor om parttime te werken, dan maakt een verzoek om wijziging weinig kans bij de rechter, tenzij er bijzondere omstandigheden zijn.

Of als de zorgtaken veranderen is een wijziging misschien ook nodig. Of een nieuw gezin met nieuwe kinderen.

Het is altijd verstandig om bij wijzigingen de alimentatie opnieuw te berekenen en om na te gaan of een procedure of mediation zinvol is. Bespreek de nieuwe situatie met mij om na te gaan of een wijziging besproken kan worden bij uw ex-partner en zo nodig via een rechter kan worden bewerkstelligt. en/of laat opnieuw uw draagkracht bepalen.

Mail of bel 023 3690238

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *