Mag ik verhuizen?

Na een scheiding komt het regelmatig voor dat één van de ouders met de kinderen wil verhuizen.  Dat kan om verschillende redenen zijn.

Als een ouder het eenhoofdig gezag heeft, dan kan deze ouder gewoon verhuizen. Er kan wel geprobeerd worden om dan via een kort geding een verhuizing tegen te gaan, maar de mogelijkheden daartoe zijn wel beperkt.

Als beide ouders het gezag hebben, dan moeten ouders samen beslissingen nemen over de kinderen, en dus ook over de vraag waar de kinderen zullen wonen en of een verhuizing mag. De andere ouder moet toestemming geven voor een verhuizing. Ook al is de verhuizing slechts enkele kilometers verder.

Wat als ouders er niet uitkomen?

Komt er geen overeenstemming dan kan er vervangende toestemming worden gevraagd bij de rechter. De rechter neemt dan de beslissing. Het belang van de kinderen staan dan centraal, maar dat betekent niet dat deze belangen altijd zwaarder wegen dan andere belangen, zoals het belang van de verhuizende ouder bij een verhuizing. De rechter zal alle omstandigheden meenemen in de beslissing. De volgende aandachtspunten zijn dan van belang:

– het recht en belang van de verhuizende ouder en de vrijheid om zijn of haar leven opnieuw in te richten;

– de noodzaak om te verhuizen;

– de onmogelijkheid om op een andere wijze aan dat belang tegemoet te komen;

– de mate waarin de verhuizing is doordacht en voorbereid;

– de mate waarin de kinderen zijn geworteld in hun huidige omgeving;

– de door de verhuizende ouder geboden alternatieven en maatregelen om de gevolgen van de verhuizing voor het kind te verzachten en/of te compenseren;

– de door de verhuizende ouder geboden alternatieven en maatregelen om de gevolgen van de verhuizing voor de andere ouder te verzachten en/of te compenseren;

– de leeftijd van de kinderen;

– de te overbruggen afstand, en

– de mate waarin de ouders in staat zijn tot onderlinge communicatie en overleg.

Hoe makkelijk wordt er toestemming gegeven?

Zonder een goed verhaal en een goed plan zal een rechter geen toestemming verlenen. Het is niet zomaar even iets. Zonder toestemming verhuizen is ook niet aan te raden, want een rechter kan ook beslissen dat de kinderen weer terug moeten of misschien zelfs bij de andere ouder moet gaan wonen, als terugkomen niet meer kan. Is het dan onmogelijk? Nee, dat ook niet, maar denk goed na en werk het uit. Dan is de kans groter.

verhuizen

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *