MEDIATION

Mediation is het oplossen van een geschil door de partijen zelf, onder leiding van een onafhankelijke derde, de mediator. Ik ben opgeleid om specifiek in scheidingszaken met u alle zaken te regelen die bij een scheiding komen kijken. Ik help bij het maken van zakelijke afspraken en houdt rekening met de gevoelens van u allebei. Ik streef naar een goede samenwerking.  Als u tot besluiten en afspraken bent gekomen, worden deze vastgelegd in een ouderschapsplan en scheidingsconvenant.

Bij scheiden gaat u onvermijdelijk een periode met vragen en onzekerheid tegemoet.

Is mediation geschikt voor u?

Vrijwillgheid en wederzijds vertrouwen is belangrijk. Dat hoeft niet te betekenen dat  er direct alle vertrouwen is dat er oplossingen komen en dat u het leuk vindt om naar de mediator te gaan. De emoties moeten er eerst uit en daarbij kan een mediator ook helpen. Scheiden is emotioneel vergelijkbaar met een rouwproces. Als u bereid bent om samen tot oplossingen te komen (in het belang van de kinderen en/of een goede verstandhouding) en afspraken te maken, dan is mediation geschikt voor u. U moet dus allebei uw scheiding met een mediator willen regelen.

Voordelen van mediation

Er is ruimte om de conflicten op een veilige manier bespreekbaar te maken. De kans is daardoor groot dat de conflicten verdwijnen of niet zo’n prominente rol meer innemen. Er ontstaat ruimte voor goed ouderschap als het conflict niet meer de boventoon heeft. Bij mediation wordt er geprobeerd om geschillen samen op te lossen, zodat er een win-winsituatie ontstaat. Er is dan ook een basis voor de toekomst. Dit is wel zo prettig als u na de scheiding nog veel met elkaar te maken krijgen.

Redenen om voor mediation te kiezen:

  • U heeft vaak snel een oplossing.
  • Emoties, problemen, meningsverschillen en conflicten zijn bespreekbaar en kunnen geneutraliseerd worden.
  • U bepaalt zelf, met uw (ex-)partner, wat u afspreekt.
  • Mediation is maatwerk en gericht op wat er in uw situatie tot goede afspraken leidt.
  • De kinderen hebben een betere positie binnen het traject en worden gehoord.

Voor vragen: 023 3690238

Of mail: info@thartadvocatuur.nl

mediation