Ondernemer

Als ondernemer loopt u tegen meer problemen aan dan een gemiddeld persoon als het op scheiden aankomt. Ook de onderneming wordt betrokken bij de scheiding. Voor een ondernemer in scheiding is er niet alleen een persoonlijk belang, maar ook een ondernemersbelang en daarom is het verstandig om snel advies in te winnen, zodat de gevolgen van de scheiding snel in beeld komen, vooral als de gevolgen voor de onderneming of eigen bedrijf groot kunnen zijn.

Voor beide partijen is het voortbestaan van de onderneming van groot belang. Draait het bedrijf goed en wordt niet het onderste uit de kan gehaald, dan kan er bijvoorbeeld alimentatie betaald worden en het pensioen uitbetaald en ook de ondernemer kan door. Iedereen heeft belang bij continuïteit, want dan wordt er een goede basis gelegd voor de toekomst.

Onderwerpen die voor een ondernemer extra van belang zijn:

⦁ Staat het bedrijf op uw naam en/of op uw partners naam? Werkt u beiden in het bedrijf? Is er een regeling getroffen over de eigendom van en/of het recht op een deel van de waarde van de onderneming? Is het ondernemersvermogen onderdeel van de huwelijksgemeenschap?

⦁ met welk inkomen wordt er rekening gehouden bij de berekening van alimentatie?

⦁ wat behoort tot uw privé- en zakelijk vermogen? Waaruit bestaat het gezinsinkomen? Heeft u kinderen?

⦁ welke pensioenregelingen zijn er? Is er een pensioen in eigen beheer?

⦁ wat zijn de fiscale gevolgen van de scheiding voor de ondernemer en privé? Moet u fiscaal afrekenen over de waarde van het bedrijf? Op welke fiscale valkuilen moet u alert zijn? Is er een terbeschikkingstelling-regeling? Is er een aanmerkelijk belang?

Uw boekhouder of accountant kan u hierin adviseren en samen met mij tot een plan komen om de scheiding zo in te richten dat het bedrijf door kan, en u dus ook. Gelet op de grote belangen is mediation sterk aan te raden.

Voor vragen: 023 3690238

Of mail: info@thartadvocatuur.nl

ondernemer