Ouderschapsplan

Bij scheiden moeten er afspraken gemaakt worden over de kinderen. Deze afspraken worden in een ouderschapsplan vastgelegd.

Is het verplicht?

Voor ouders met gezamenlijk gezag is het verplicht. In ieder geval moeten ouders met gezamenlijk gezag hun best doen om te proberen tot afspraken te komen. Het plan moet door beide ouders worden ondertekend en om een executoriale titel te krijgen ook door een rechter worden bekrachtigd. Vooral voor kinderalimentatie is deze titel van belang.

Wat staat er in?

Een aantal punten komen verplicht aan bod:
– De zorg en opvoeding van (zorgregeling).
– Hoe de ouders elkaar informatie geven over belangrijke onderwerpen, zoals schoolkeuze.
– De kinderalimentatie.

Verder kunnen ouders andere afspraken opnemen die voor hun van belang zijn. Ieder gezin is uniek en dat kan betekenen dat bepaalde afspraken ook in een ouderschapsplan kunnen staan. Daarnaast is het goed om af te spreken om het ouderschapsplan periodiek door te nemen. Afspraken over kinderen van 2 jaar zien er anders uit en hebben een andere strekking dan afspraken over pubers.

Ook is belangrijk om te weten dat de kinderen op een voor hun leeftijd passende manier moeten worden betrokken bij het opstellen van het ouderschapsplan. Ouders zijn verplicht om in het plan op te nemen hoe ze dit gaan doen.

ouderschapsplan

Vragen?