Onderwerpen

De onderwerpen in een ouderschapsplan zijn kort gezegd:

– De zorg en opvoeding van de kinderen (zorgregeling).
– Hoe de ouders elkaar informatie geven over belangrijke onderwerpen, zoals schoolkeuze.
– De kinderalimentatie.

Daarnaast is het gezamenlijk gezag een onderwerp, maar meestal wordt ervoor gekozen dat onveranderd blijft. Een rechter werkt ook niet zomaar mee aan een wijziging van het gezamenlijk gezag. Alleen bij bijzondere omstandigheden.

Zorg- en opvoedingsregeling

Wie heeft wanneer de zorg en wat zijn de verschillen en overeenkomsten in de opvoeding. Ouders zijn nooit helemaal gelijk en verschil mag er wezen. Wel moet het duidelijk zijn waar de verschillen zitten, zodat er over en weer aandacht voor is en de kinderen niet teveel tegenstrijdigheid ervaren. De invulling van de zorg is sterk afhankelijk van de invulling tijdens de relatie. Het kan natuurlijk niet meer gelijk zijn, maar wel is het verstandig om het zoveel mogelijk te evenaren.

Informatie en keuzes

Het hangt ook weer van de situatie af hoe de informatie moet worden geregeld. De school is soms bereid om twee ouders te informeren, en soms niet. Niet iedere ouder vindt elke informatie even belangrijk. Niet iedere ouder vindt elke keuze even belangrijk. Verstandig is dan ook om vooraf hierover te praten, zodat er geen misverstanden over ontstaan.

Kinderalimentatie

Dit onderwerp geeft nog de meeste problemen. De manier waarop kinderalimentatie wordt berekend is complex en het is dus goed om hier duidelijke en heldere informatie over te vragen. Van belang is wat het netto-gezinsinkomen was en wat ieders aandeel daarin is; de berekening zou helder in een ouderschapsplan moeten worden opgenomen, zodat ook naar de toekomst en bij eventuele veranderingen duidelijk is wat de uitgangspunten waren en of een wijziging mogelijk is.