Voorlopige voorziening

Een echtscheidingsprocedure duurt lang en soms kan er niet gewacht worden tot de einduitspraak. Daarom kan er aan de rechter een tijdelijke regeling worden gevraagd.

Een voorlopige voorziening is een tussentijdse beslissing van de rechter. Beide partners kunnen over en weer vragen om een tijdelijke regeling bij de rechter. De verzoeken kunnen gaan over de zorg voor de minderjarig kinderen, de kinder- of partneralimentatie of de tijdelijke bewoning van het huis zonder de ander. De uitspraak van de rechter in de voorlopige voorziening blijft gelden totdat in de echtscheidingsprocedure een beslissing is genomen.

Een echtscheidingsprocedure duurt behoorlijk lang. Voordat een rechter een uitspraak heeft gedaan over de echtscheiding, bent u een jaar verder.

In de tussentijd, dus gedurende die echtscheidingsprocedure, is er vaak belang aan een beslissing van de rechter, zeker als in overleg er geen afspraken kunnen worden gemaakt. De rechter kan daarom gedurende de echtscheidingsprocedure voorlopige voorzieningen treffen.

Waarover is een voorlopige voorziening mogelijk?

– Uitsluitend gebruik van de echtelijke woning

De rechter kan een beslissing geven over wie zonder de ander de woning mag gebruiken.

– Toevertrouwen van de kinderen en omgangsregeling

Soms is het nodig om een beslissing over de kinderen te krijgen. Zeker als beide ouders een claim leggen op de kinderen. De rechter beslist dan bij wie de kinderen voorlopig zullen wonen en wanneer de kinderen bij de ander zullen zijn.

– Alimentatie

De verzorgende ouder kan kinderalimentatie vragen. Er kan ook partneralimentatie worden gevraagd.

– Terbeschikking stellen van spullen

Er kan aan de rechter gevraagd worden om bepaalde goederen die nodig zijn af te geven.

Duur van de voorlopige voorzieningen bij echtscheiding

De voorlopige voorzieningen die door een rechter zijn vastgesteld gelden voor de duur van de echtscheidingsprocedure.

Wijziging van de voorlopige voorzieningen

Voorlopige voorzieningen die de rechter heeft vastgesteld kunnen tussentijds, dus gedurende de echtscheidingsprocedure, worden gewijzigd of ingetrokken, als er veranderingen zijn nadat de beslissing is genomen, of er van onjuiste of onvolledige gegevens is uitgegaan, waardoor, alle betrokken belangen in aanmerking genomen, de eerdere voorzieningen niet in stand kunnen blijven.

Een reden voor wijziging van vastgestelde partner- of kinderalimentatie kan bijvoorbeeld zijn dat de alimentatieplichtige werkloos is geworden en dus een lager inkomen heeft gekregen. Als de echtscheidingsprocedure dan nog niet tot een einde is gekomen, kan door een advocaat wijziging van de voorlopige voorziening waarbij de partneralimentatie is vastgesteld worden verzocht.

Voor vragen: 023 3690238

Of mail: info@thartadvocatuur.nl

voorlopige voorziening